Thursday the 20th

Wellicht ken je een woonzorgcentrum  beter onder de vroegere naam 'rusthuis' of een rust- en verzorgingstehuis (RVT). Het Woonzorgcentrum (WZC) Meredal wil een schakel zijn in de ouderenzorg.

Het WZC Meredal is een private vereniging zonder winstoogmerk met zetel te Mere - Vijverstraat  38  en is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de huisvesting van 62 RVT bedden - dit zijn plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen - en 41 ROB bedden ofwel plaatsen voor niet-zorgbehoevende ouderen.  Het rust - en verzorgingstehuis biedt opvang aan zorgbehoevende en/of dementerende ouderen.

Wanneer je thuis verzorgd wordt, kun je bij ons een beroep doen op een dagverzorgingscentrum.

Wil je echter zelfstandig blijven wonen, maar met permanente ondersteuning en zorg op jouw maat, dan kun je bij ons terecht in onze erkende assistentiewoningen De Merelaar (bouwjaar 2012) en De Valeriaan (bouwjaar 2019)