Saturday the 25th

Onze woonassistente organiseert het onthaal van de nieuwe bewoners in onze assistentiewoningen.  Indien nodig betrekt zij hier naaste familieleden, personeelsleden en bestaande bewoners van de assistentiewoningen bij.

Zij draagt bij tot een veilige woonomgeving voor de bewoners van de assistentiewoningen. Zij houdt regelmatig een oogje in het zeil en de bewoners kunnen op regelmatige basis bij haar terecht met hun vragen of zorgen. De woonassistente staat in voor het dagelijks beheer van de assistentiewoningen. Zij is het eerste contact met nieuwe bewoners, familieleden en welzijnsorganisaties die aan de slag zijn bij bewoners van de assistentiewoningen. Zij is regelmatig aanwezig en biedt raad en daad bij praktische of administratieve vragen of problemen van de bewoners.
De woonassistente gaat ook op bezoek bij de bewoners en kan zo op een aangename, vertrouwde manier een oogje in het zeil houden wat betreft de zelfstandigheid van de bewoners. Bovendien heeft zij ook een zicht op de mate van zelfredzaamheid van de bewoners. Zij regelt waar nodig de eerste contacten met de thuiszorgdiensten (o.a. gezinszorg, poetsdienst,…)